İşe Alım
# #

İşe Alım

Nasıl iş başvurusu yapabilirim?

Bankamıza iş başvuruları, sadece internet üzerinden yapılmakta olup alım yapılacak pozisyonla ilgili bilgiler, www.ziraatbank.com.tr  adresinde yayımlanmaktadır.

Lise / Ön lisans mezunuyum, iş başvurusu yapabilir miyim?

Bankamıza iş başvurusu yapacak adayların en az 4 yıllık lisans mezunu veya son sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.

Lisans öğrencisiyim, iş başvurusu yapabilir miyim?

Bankamıza 4. sınıfta okumakta olan lisans öğrencisi adaylar başvuru yapabilir, ancak bu kişilerin yazılı sınav ve mülakat aşamalarında başarılı olmaları ve işe başlama tarihinde mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, göreve başlatılmaz ve başvuruları geçersiz sayılır.

Askerliğimi yapıyorum, iş başvurusu yapabilir miyim?

İlan tarihinde askerde olan adaylar başvuru yapabilir. Ancak bu kişilerin yazılı sınav ve mülakata katılabilecek durumda olmaları ve başarılı olmaları hâlinde işe başlama evraklarını teslim edecekleri tarihe kadar terhis olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, göreve başlatılmaz ve başvuruları geçersiz sayılır.

Daha önce mülakatta elendim, tekrar başvuru yapabilir miyim?

Bankamız Servis Görevlisi mülakatlarında elenen adayların başka herhangi bir pozisyona başvuru imkânı bulunmamaktadır. Diğer pozisyonlara başvuru yapacak adayların bu konuyla ilgili ilan edilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Bankanızda hangi pozisyonlara işe alım yapılıyor?

Bankamızın personel ihtiyacına göre belirli dönemlerde,

  • Müfettiş Yardımcısı
  • Uzman Yardımcısı
  • İç Kontrolör Yardımcısı
  • Risk Analist Yardımcısı
  • Mali Tahlil ve İstihbarat Yardımcısı
  • Servis Görevlisi
  • Tarımsal Müşteriler Servis Görevlisi

pozisyonlarına alım yapılmaktadır.

İşe alım şartları nelerdir?

Bankamızda işe alım koşulları; açılan pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre belirlenmekte, basın ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır.

İşe alım süreci nasıl işliyor?

Alım yapılacak pozisyonlar ile başvuru şartları, basında ve internet sitemizde ilan edilir. İnternet sitemiz üzerinden başvurular alındıktan sonra gerekli özellikleri taşıyan adaylar, şubelerimizde online ortamda sayısal/sözel yetenek ve bankacılık sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar ise kişilik envanteri uygulamasına ve mülakata davet edilir. Mülakat sonrasında uygun bulunan adaylara, iş teklifi yapılır.

​​​